tel: 503 998 926
e-mail: sklepextraposciel@gmail.com

0
0,00 zł
placeholder="znajdź produkt...">

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego Extra Pościel

 

Sklep internetowy Extra Pościel, działający pod adresem www.extraposciel.pl, jest sklepem Marka Fosiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Britannica Marek Fosiewicz z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 25, 26‑600 Radom, adres dla doręczeń: ul. Kędzierskiego 18, 26-600 Radom, NIP: 948-105-30-54. Informacje o Przedsiębiorcy można uzyskać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

 

§1.  Postanowienia Ogólne

 

Sklep internetowy Extra Pościel, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski.

 

W Sklepie Internetowym Extra Pościel są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojego asortymentu sklep zamieszcza na stronie www.extraposciel.pl

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:

 

Sklep Internetowy – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.extraposciel.pl, służącą prezentacji towarów oferowanych przez Sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.

 

Towar – rozumie się przez to towary stanowiące asortyment Sprzedawcy.

 

Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Sklepie Internetowym Extra Pościel wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 

Dostawcy – należy przez to rozumieć (I) podaną na Sklepie Internetowym Extra Pościel firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (II) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Sklepie Internetowym Extra Pościel podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

 

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Klient – konsument, jak i inna osoba fizyczna (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.

 

 

§2. Realizacja zamówień

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Extra Pościel jest dostępne dla Klienta dysponującego następującym wyposażeniem:

 

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa (zalecane Firefox, Google Chrome lub IE);

d. zainstalowana wtyczka Macro media Flash Player oraz włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

f. aktywne konto e-mail.

 

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.extraposciel.pl przez 24 godziny na dobę.

 

Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

 

W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

 

wyboru zamawianych towarów i ich ilości;

 

wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy);

 

wyboru opcji dostawy;

 

wyboru formy zapłaty;

 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:

 

Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Sklepie i przyjęciu zamówienia do realizacji. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego.

 

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§3. Ceny towarów i formy płatności

 

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.

 

Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:

 

1)   gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (Kędzierskiego 18);

2)   za pobraniem u listonosza w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub u kuriera w przypadku dostarczenia przez Firmę Kurierską DHL;

3)   przelewem na rachunek bankowy

4)   Na platformie Przelewy24 otrzymają Państwo dostęp większości dostępnych na rynku banków. Tam gdzie to możliwe udostępnione są przygotowane przez banki mechanizmy pay-by-link, a w pozostałych przypadkach własne rozwiązanie działające na analogicznej zasadzie.

Mechanizmy Pay-By-Link

 • mTRANSFER jeżeli jesteś klientem MBanku to sposób na łatwą realizację płatności przez Internet - za pomocą przelewu z rachunku w mBanku.

 • Jeśli posiadasz konto w BZ WBK z aktywnymi usługami bankowości elektronicznej BZWBK24, z systemu płatności internetowych Przelew24 możesz korzystać natychmiast.

 • MultiTransfer to usługa ułatwiająca realizację płatności przez Internet, za pomocą przelewu z rachunku w MultiBanku.

 • Płacę z Inteligo to wygodna usługa dla posiadaczy Konta Inteligo. Przelew dokonywany jest natychmiast w momencie złożenia zlecenia. Mechanizm sam wypełni za ciebie przelew danymi odbiorcy, dzięki czemu nie musisz ręcznie wypełniać formularza zlecenia.

 • Jeżeli posiadasz rachunek w PKO Banku Polskim i masz do niego dostęp za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, możesz wykonać bezpieczny, szybki przelew korzystając z usługi Płacę z iPKO.

 • PRZELEW z BPH to wygodna i bezpieczna forma płatności internetowych przeznaczona dla Klientów Banku BPH korzystających z Systemu Internetowego Sez@m.

 • Płać z Nordea jest usługą ułatwiającą realizację płatności przez internet, za pomocą przelewu z rachunku w Nordea Bank Polska, dostępną zarówno dla posiadaczy rachunków osobistych, jak również dla klientów korzystających z pakietu eFirma i eFirma Plus.
  Księgowanie płatności dokonanych w systemie "Płać z Nordea" odbywa się on-line następujących terminach: 

  wtorek - piątek od 6:00 do 20:00
  od soboty od 6.00 do poniedziałku do godz. 20:00

  Przelewy poza tymi terminami "docierają" na docelowe konto do godz. 7:00 rano następnego dnia roboczego.
  Przelewy wykonane w piątek od godz. 20:00 do poniedziałku, do godz. 20:00 są realizowane z datą poniedziałkową. Płatności dokonane od poniedziałku do czwartku w godzinach 20:00 - 6:00 są realizowane z datą następnego dnia roboczego.
 • BankBrowser to nasze najnowsze narzędzie do wspomagania wykonywania płatności internetowych. Jest to przeglądarka internetowych stron bankowych działająca na podobieństwo przeglądarki Internet Explorer. Jednak przy pomocy przeglądarki BankBrowser uzyskujemy na stronach bankowych dodatkowe efekty, takie jak przekazanie danych do formularza przelewu oraz możliwość wysłania potwierdzenia wykonanego przelewu do serwisu Przelewy24.

 • Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Alior Sync to przeznaczona dla osób dokonujących zakupów przez Internet, funkcjonalność polegająca na błyskawicznym przelaniu pieniędzy z Twojego rachunku lub karty kredytowej na konto sklepu. Twój zakup realizowany jest szybciej, bo pieniądze trafiają na konto sklepu w momencie wykonywania przelewu - dzięki temu sklep może od razu wysłać do Ciebie zamówiony towar. Dodatkowo wykonanie przelewu jest bardzo proste, gdyż dane odbiorcy, kwota oraz tytuł przelewu wypełniane się automatycznie. Operację zatwierdzasz tak, jak tradycyjny przelew - kodem SMS lub hasłem do klucza elektronicznego (opcja dla firm).Płacę z Alior Bankiem to przeznaczona dla osób dokonujących zakupów przez Internet, funkcjonalność polegająca na błyskawicznym przelaniu pieniędzy z Twojego rachunku lub karty kredytowej na konto odbiorcy. Twój zakup realizowany jest szybciej, bo pieniądze trafiają na konto sklepu w momencie wykonywania przelewu - dzięki temu sklep może od razu wysłać do Ciebie zamówiony towar. Dodatkowo wykonanie przelewu jest bardzo proste, gdyż dane odbiorcy, kwota oraz tytuł przelewu wypełniane się automatycznie. Operację zatwierdzasz tak, jak tradycyjny przelew - kodem SMS lub hasłem do klucza elektronicznego (opcja dla firm).

 • Millennium - Płatności Internetowe to natychmiastowe przelewy z banku Millennium. Po zalgowaniu użytkownik otrzyma wypełniony formularz przelewu, który wystarczy potwierdzić. Natychmiast po zatwierdzeniu przelewu informacja o wpłacie trafia do odbiorcy i może on przystąpić do realizacji zamówienia.

 • Pekao24Przelew - o usługa, za pomocą której bezpiecznie, szybko i wygodnie zapłacisz za zakupy w Internecie. Dzięki Pekao24Przelew dokonasz płatności bezpośrednio ze swojego rachunku. Wystarczy, że posiadasz Eurokonto w  Banku Pekao z dostępem do usługi Pekao24. Zrealizowana płatność będzie widoczna w historii rachunku, z którego została wykonana.

Pozostałe banki obsługiwane przez Przelewy24

 • Bank ING
 • KredytBank
 • Plus Bank
 • Credit Agricole
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank BGŻ
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Citi Handlowy
 • Deutsche Bank
 • BNP Paribas Bank
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB
 • Euro Bank
 • Raiffeisen Polbank
 • Bank Pocztowy
 • GetIn Bank
 • Volkswagen Bank
 • FM Bank
 • MeritumBank

 

5)   Płatność kartą płatniczą: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCar.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Platnosci24.pl. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności on-line w sklepie internetowym są dokonywane za pośrednictwem DialCom24 Spółka z o. o.  z siedzibą w Poznaniu, który gwarantuje bezpieczeństwo płatności w ramach platformy Płatności24.pl. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, Master Card, Diners Club, JCB, PolCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych. Platnosci24.pl spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Traktowanie zagadnień bezpieczeństwa jako priorytet, stanowi o przewadze Platnosci24.pl na europejskim rynku e-commerce. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z Platnosci24.pl odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.


§4. Dostawa

 

Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych.

 

Przesyłki nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej DHL.

 

Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę w zależności od wyboru sposobu dostawy (Poczta Polska, Firma Kurierska, odbiór własny): przy wyborze dostawy za pomocą Poczty Polskiej jak i przy wyborze Firmy Kurierskiej stawki dopłat uzależnione będą od wagi i gabarytów przesyłki oraz rodzaju przesyłki (przesyłka za pobraniem, paczka pocztowa ekonomiczna, paczka pocztowa priorytetowa). Wykazy stawek znajdują się na stronie Sklepu pod adresem sklepextraposciel@gmail.com. Przy wyborze rodzaju przesyłki kwota dopłaty doliczana jest automatycznie.

 

Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument powinien dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 

Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów oraz prawa odstąpienia od umowy można uzyskać pod adresem mailowym sklepextraposciel@gmail.com.

 

W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z formularza odstąpienia. 

 

Formularz odstąpienia

 

W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres:

 

ul. Kędzierskiego 18, 26-600 Radom

 

Uwaga! W przypadku produktów na których zostały umieszczone znaki indywidualizujące świadczenie, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wyłączone zostaje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

 

§6. Reklamacje

 

Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.


W celu złożenia reklamacji zalecane jest:

-udać się do siedziby firmy pod adresem ul. Kędzierskiego 18, 26-600 Radom wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu ( na miejscu personel sporządzi wniosek reklamacyjny)

lub

-wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na extraposciel.pl i wraz z reklamowanym towarem odesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRITANNICA Marek Fosiewicz, ul. Kędzierskiego 18, 26-600 Radom z dopiskiem "REKLAMACJA".

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia sklepowi.

 

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

§7. Ochrona Danych Osobowych

 

Zamawiający dokonując rejestracji na Sklepie Internetowym Extra pościel wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest sklepextraposciel@gmail.com. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Wykaz zbiorów dostępny jest pod adresem: http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

 

§8. Postanowienia końcowe

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Markiem Fosiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRITANNICA z siedzibą w Radomiu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.

 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.extraposciel.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Obsługa plików Cookies

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.